จากประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้ามา เกือบ 10 ปี ของเรา ทำให้ เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการด้านการขนส่ง ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์และสินค้าพิเศษ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทของเราเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการ ให้บริการด้านขนส่ง และส่วนของพื้นที่ในการให้บริการ ดังนั้น เพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า และผู้บริโภค เรา จึงได้ จัดตั้งให้มีศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทไปยังส่วน ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

บริษัทของเรามีรถบริการท่าน ทั้งรถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ แบบตู้ทึบเพื่อความปลอดภัยของสินค้าและ แบบตู้ทึบควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส สำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิพิเศษ บริษัทยินดีเป็นอยางยิ่งหากท่านต้องการทราบ ข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการใช้บริการขนส่ง ทั่วประเทศของเรา บริษัทของเราไม่เกี่ยงที่จะรับใช้ท่านไม่ว่า จะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ก็ตาม เพราะ

 
     
 
     
   

  1. ความรวดเร็ว ในการรับ จัด-ส่งและการกระจ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงตามกำหนดเวลาในเวลาที่ลูกค้าพึ่งพอใจ ซึ่งจากประสบการณ์เกือบ 10 ปี ของเรา ทำได้ ถึง 99 %
  2. คุณภาพงาน  ให้การดูแลรักษาความปลอดภัยของสินค้าและรักษาสินค้าให้คงคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน  
  3. ราคาค่าขนส่ง  ให้มีความเป็นธรรมกับผู้ที่มาใช้บริการ ราคาถูกและยุติธรรม  
  4. ความรับผิดชอบ    ต่อสินค้า และผู้มาใช้บริการ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  
  5. การประกันภัย  มีประกันภัยสินค้าเพื่อความอุ่นใจของผู้ใช้บริการ  
  6. มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพและรายงานสรุป ประเมินผล การจัดส่งสินค้ารายเดือน เพื่อให้บริษัท ฯ ของท่านตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานขนส่ง  
 
     
 
     
 
     
     
 
ขณะนี้ออนไลน์ 4 คน สถิติทั้งหมด 174729 คน